۱۴۰۰ يکشنبه ۳۰ خرداد

 

عنوان کارگاه مدرس محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
مقاله نویسی برای دانشجویان مهسا دلفاردی محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
آشنایی با pubmed مهسا دلفاردی محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
آشنایی با science direct مریم عسکری محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
آشنایی با web of science مریم عسکری محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
جستجو در پایگاه pubmed ندا شریفی محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان
معرفی Cochrane مریم عسکری محتوای آموزشی لیست شرکت کنندگان

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام