۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
آخرین بروزرسانی : ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۰ دي   

کتابچه استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی
به استحضار می رساند با توجه به نقش مهم و حیاتی کتابخانه های بیمارستانی در حمایت از فعالیت های درمانی، آموزشی و پژوهشی بیمارستان ها و نیز ارائه خدمات سواد اطلاعاتی پزشکان، پیراپزشکان، پرستاران و بیماران، کتابچه "اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ایران" توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت منتشر شده استبرای دسترسی کلیک نمایید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام