۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور

نام کارگاه

مدرس

گروه هدف

محتوای آموزشی

آشنایی با Web of science

خانم مریم عسکری

دانشجویان

فایل آموزشی

معرفی Cochrane library

خانم مریم عسکری

دانشجویان

فایل آموزشی

پایگاه Pubmed

خانم لیلا نامدار

دانشجویان

فایل آموزشی

 
ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام