۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير

آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی

 

کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای استفاده اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تاسیس شده است که افراد مذکور می توانند با عضویت در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه از کتابها و دیگر منابع آن استفاده کنند.

شرایط عضویت یا پذیرش عضو

 عضویت در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت منوط به احراز شرایط زیر است:
 ارائه تصویر کارت دانشجویی برای دانشجویان

ارائه تصویر حکم کارگزینی برای اعضای هیات علمی و کارکنان

اعضای کتابخانه ملزم به رعایت ضوابط و شرایط کتابخانه هستند و در صورت عدم رعایت مقررات، مسئول کتابخانه می تواند عضویت فرد خاطی را لغو کند.

عضویت
۱- کادر آموزشی، کارکنان، بازنشستگان  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برای  عضویت در هر کدام از کتابخانه‌های دانشگاه می‌توانند با ارائه حکم کارگزینی( کارمندان)‌، یک قطعه عکس و تکمیل فرم عضویت از منابع کتابخانه استفاده نمایند.
۲- دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت دانشجویی یا معرفی از آموزش دانشکده مربوطه و تکمیل فرم در خواست عضویت‌، با ارائه یک قطعه عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه در‌آیند.
۳- تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعم از رسمی‌، پیمانی‌، طرحی‌، قراردادی شاغل در دانشگاه‌، در صورت تکمیل فرم در خواست عضویت،  با ارائه حکم کارگزینی و یک قطعه عکس می‌توانند به عضویت کتابخانه واحد مربوطه در ایند.
۴- دانشجویان مهمان از سایر دانشگاه‌ها در صورت ارائه نامه از آموزش دانشگاه علوم پزشکی جیرفت یا دانشکده مربوطه و تکمیل فرم در خواست عضویت، می‌توانند از امکانات کتابخانه‌ها استفاده نمایند و مدت عضویت آنها برابر مدت مهمانی آنها خواهد بود.
۵- ارائه خدمات به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان با صلاحدید مسئول کتابخانه هر واحد امکان‌پذیر است.
۶- تمامی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با معرفی از اداره پرسنلی یا واحد حقوقی بازنشستگان و تکمیل فرم عضویت و امضاء تعهد‌نامه به کتابخانه مربوطه و ارائه یک قطعه عکس می‌توانند به طور انتخابی به عضویت یکی از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی در‌آیند و از تمامی کتابخانه‌ها استفاده نمایند.

7- منابع زیر امانت داده نمی‌شوند‌:
الف) کتاب‌های مرجع
ب) نشریات ادواری لاتین چاپی
ج) پایان‌نامه
د) کتاب‌های رزرو شده فقط ۴۸ ساعت به نام رزرو‌کنندگان نگاهداری می‌شوند بعد از این مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار می‌گیرد.
تبصره ‌: کادر آموزشی در صورت نیاز می‌توانند حداکثر ۲ تک شماره و یا یک جلد صحافی شده از نشریات ادواری را به مدت حداکثر ۴۸ ساعت به امانت بگیرند.

8- افراد در صورت عضویت در کتابخانه واحد مربوطه با رعایت شرایط زیر‌، می‌توانند از منابع سایر کتابخانه‌های دانشگاه استفاده نمایند‌: 
الف) اولویت استفاده و امانت از منابع هر کتابخانه با اعضای همان کتابخانه می‌باشد .
ب) کلیه کتاب‌ها در صورت نداشتن متقاضی تا ۲ نوبت قابل تمدید است.
ج) کتاب مرجع از ساعت ۱۲ ظهر لغایت ۷:۳۰ دقیقه صبح روز بعد و آخر وقت پنج شنبه لغایت ۷:۳۰ دقیقه روز شنبه امانت داده می‌شود.

 

مقررات و شرایط امانت کتاب

-عضو می تواند به کتابخانه مراجعه و با ارائه کارت عضویت کتاب را طبق مقررات امانت، در مدت زمان معین به امانت ببرد.

-چنانچه کتابی مورد نیاز گروهی از استفاده کنندگان باشد، کتابخانه مجاز است مدت امانت را کمتر نماید.
-در صورتیکه کتاب امانت گرفته شده توسط سایر اعضاء در نوبت ذخیره نباشد، تمدید آن بلامانع است.

 -اعضاء می توانند برای دریافت کتاب در نوبت امانت (رزرو) قرار گیرند.

 

مقررات و شرایط دیرکرد کتاب
 

۱- چنانچه امانت گیرنده منابع امانت گرفته شده از کتابخانه را گم نماید‌، موظف به تهیه و تحویل اصل آن یا نسخه جدیدتر آن حداکثر ظرف مدت دو ماه می‌باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه می‌باشد.
۲- چنانچه منابع امانتی گمشده در بازار (داخل و خارج از کشور) نایاب باشد، امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید.
۳- امانت گیرنده می‌بایست در اسرع  وقت نسبت به جبران خسارت به نحو مقتضی اقدام نماید و تا حصول نتیجه، کارت عضویت وی ضبط و از امانت گرفتن منابع محروم خواهد بود.

4- امانت گیرنده موظف است در صورت دیرکرد کتاب، طبق آیین نامه داخلی کتابخانه،جریمه آن را پرداخت نماید.

 

مواردی که رعایت آن از سوی اعضا به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه موظف هستند در محیط کتابخانه و سالن  مطالعه رعایت نمایند‌:
• اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
• رعایت احترام به کارکنان و دانشجویان دیگر
• رعایت سکوت کامل در محیط کتابخانه
• حفظ نظافت و پاکیزگی کتابخانه
• عدم مصرف دخانیات در محیط کتابخانه
• عدم استفاده از موبایل
• عدم جابجایی لوازم کتابخانه
• پرهیز از خوردن و آشامیدن در محیط کتابخانه
• خودداری از رزرو صندلی‌های کتابخانه
تبصره: استفاده از سالن مطالعه بیمارستان امام خمینی (ره) منحصرا" مربوط به اعضای دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می‌باشد.

 

آئین نامه عضویت کتابخانه با فرمت pdf

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام