۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير

خدمات کتابخانه مرکزی

امانت
۱- استفاده از منابع و امکانات کتابخانه منوط به عضویت در یکی از کتابخانه‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت می‌باشد و منابع صرفاً به اعضای کتابخانه‌ها امانت داده می‌شود.
۲- کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته‌شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند.
۳- در قبال منابع امانت گرفته‌شده‌، تنها شخص امانت‌گیرنده پاسخگو می‌باشد. لذا امانت‌گیرنده موظف است منابع امانتی را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هرگونه عیب و نقص‌، بلافاصله مراتب را به مسئول میز امانت اطلاع دهد. در غیر‌ این صورت، ملزم به پرداخت خسارت تعیین‌شده از طرف کتابخانه می‌باشد.


۴- تعداد و مدت امانت منابع بر اساس جدول زیر می‌باشد:

 


  کادر آموزشی

اعضا هیئت علمی

 5جلد

۳۰ روز

مربیان رسمی و پیمانی

4 جلد

۳۰ روز

مربیان حق التدریس

3 جلد

۲۰ روز

دانشجوی تحصیلات تکمیلی ، دستیار تخصصی

5 جلد

۲۰ روز

دانشجوی پزشکی

4 جلد

۱۵ روز

دانشجوی کارشناسی

3 جلد

۱۵ روز

کارمندان

۴ جلد

۱۵ روز

پزشکان آزاد ماده 2 بند 4

۲ جلد

به صلاحدید مسئول کتابخانه

بازنشستگان

3 جلد

۱۵ روز

 

 


  تبصره ۱‌: مدت زمان امانت و تعداد منابع امانتی بر حسب شرایط و با صلاحدید مسئول کتابخانه قابل تغییر می‌باشد.
  تبصره ۲‌: مدت زمان امانت منابع پرمتقاضی و یا درسی، بنا به تشخیص مسئول کتابخانه و طبق خط مشی جاری کتابخانه، ممکن است تغییر کند.

تسویه حساب
۱- اعضای هیأت علمی در صورت بازنشستگی، بازخرید، مأموریت بیش از شش ماه، فرصت مطالعاتی یا انتقال به دانشگاه دیگر بایستی قبل از آن نسبت به تحويل منابع امانتي خود اقدام نمايند.
۲- دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی، انتقال، مهمان شدن در سایر دانشگاه‌ها و یا اتمام مهمانی بایستی از کتابخانه واحد مربوطه فرم تسویه حساب دریافت نمایند.
۳- واحد آموزش دانشکده‌ها موظف است لیست دانشجویانی که به هر دلیل محروم از تحصیل یا اخراج شده‌اند را به کتابخانه اعلام تا کتابخانه نسبت به تسویه حساب با دانشجو اقدام نماید.
۴- کارکنان دانشگاه در صورت مأموريت بيش از ۶ ماه نسبت به تحويل كتب خود اقدام نمايند.

فعالیتهای کتابخانه در بخش فنی

فهرست نويسی، رده بندي و نمايه سازي منابع کتابخانه هاي دانشگاه توسط کتابخانه مرکزی انجام می شود. هدف اصلی فهرست نويسی برقراري نظمی است که به کمک آن هم کتابدار و هم مراجعه کننده بتوانند به سهولت و صحت کتاب مورد نياز خود را از ميان کتابهاي موجود در کتابخانه بيابند. متداولترين نوع آن، رده بندي بر اساس موضوع است که در آن کتابها و منابع هم موضوع در يک رده و در قفسه کنار يكديگر قرار می گيرند. بطور کلی وظايف اين بخش در کتابخانه مرکزی به شرح ذيل می باشد:

 -فهرستنويسی کتب تهيه شده در تمام کتابخانه هاي دانشگاه بر اساس استانداردها و قواعد بين المللی

-نظارت و بررسی دوره اي اطلاعات فهرستنويسی تحليلی و بازنگري رده بندي و موضوعات با توجه به اهداف و سياست هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 - رفع اشكالات احتمالی موجود در اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در نرم افزار آذرسا

 - بررسی رکوردهاي وجينی کتب مربوط به کتابخانه مرکزی و انتقال و يا حذف از نرم افزار

 - نمايه سازي پايان نامه ها و طرح هاي تحقيقاتی بر اساس قواعد و اصول استاندارد بين المللی

 

خدمات بخش مرجع

چنانچه منبعی را جستجو کرده که در قسمت بالاي شماره بازيابی آن حرف( م )براي کتب فارسی و يا حرف R)) براي کتب لاتين درج شده بود ، نشان دهنده اين است که کتب مورد نظر، مرجع يا رفرنس بوده و امانت داده نمیشود و فقط در همان کتابخانه قابل استفاده میباشد. اين کتب عبارتند از فرهنگها ، واژه نامه ها ، اطلسها، دايره المعارفها ، تذکره ها شرح حال ها، و برخی منابع خاص. ضمناً پايان نامه ها و طرح­ هاي تحقيقاتی نيز در همين بخش نگهداري میشود که اين منابع نيز امانت داده نمیشوند و استفاده از نسخه چاپی آنها منحصر به اين بخش از کتابخانه و تابع مقررات خاص آن میباشد.

آئین نامه خدمات کتابخانه با فرمت pdf

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

  • google
  • نقشه سایت
  • کانال تلگرام