کتابخانه مرکزی
کد : 46619-25325      تاریخ انتشار : ۱۳۹۹ يکشنبه ۱ تير تعداد بازدید : 1060

اخبار | شروع فعالیت مجدد کتابخانه ها با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی

شروع فعالیت مجدد کتابخانه ها با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی
شروع فعالیت مجدد کتابخانه ها با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی

شروع فعالیت مجدد کتابخانه های دانشگاه با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و نیز ماموریت مهم کتابخانه ها در تامین نیازهای اطلاعات علمی گروه های آموزشی، دانشجویان و پژوهشگران ، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و نیزنظارت و تأیید معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، راهنمای مبارزه با کووید-19، فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در کتابخانه ها را تدوین نموده اند.

خواهشمند است اعضا محترم کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت قبل از حضور در کتابخانه، با مطالعه کامل این راهنما و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ما را یاری فرمایند.

http://corona.behdasht.gov.ir/files/site1/files/Corona_Prevention_Guide_to_Libraries.pdf